Friday, 30 December 2011

Tolong aku jawab soalan ini boleh tak?

Assalamualaikum[-O<

Korang boleh tolong aku tak jawab soalan-soalan yang ada kat bawah ini?

Cuba jawab soalan dibawah dan bandingkan.
 Soalan 1 :Siapakah Juara Akademi Fantasia musim pertama?
 Soalan 2 : Siapakah artis perempuan Hollywood yang menyanyikan lagu "Beautiful Liar"?
 Soalan 3 : Siapakah RAJA LAWAK ?
 Soalan 4 : Berikan satu judul lagu terbaru Anuar Zain?
 Soalan 5 : Siapakah hos untuk rancangan Melodi terbitan TV3?
 Soalan 6 : Apakah nama kumpulan RAP yang terdiri dari 3 orang adik beradik yang terkenal di Malaysia ? Soalan 7: Siapakah yang menyanyikan lagu "Gemilang"?
 Soalan 8 : Siapakah nama isteri Beckham?
 Soalan 9 : Siapakah nama laki Siti Nurhaliza?
 Soalan 10 : Siapakah penyanyi kakak Siti Nurhaliza yang bertanding dalam AF6?


 Wah, mesti korang kata senang je kan soalan ini.Hah, ce cuba jawab soalan kat bawah ini pula:)>-


 Soal 1: Surah manakah yang jumlah kalimatnya sama dengan seluruh jumlah surah Al-Qur'an?
Jawab: Surah at-Takwir. 


Soal 2: Surah manakah yang dikenal dengan sebutan "jantung" Al-Qur'an?
 Jawab: Surah Yasin.


 Soal 3: Surah manakah yang dikenal dengan silsilah nasab Allah SWT?
Jawab: Surah al-Ikhlash.


 Soal 4: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah wajib?
Jawab: Empat surah (as-Sajdah, Fushshilat, an-Najm dan al-'Alaq)


 Soal 5: Surah manakah yang dikenal sebagai surah Imam Husain as?
Jawab: Surah al-Fajr.


 Soal 6: Surah manakah yang memiliki nama yang sama dengan salah satu nama sungai di Iran ?
 Jawab: Surah an-Nur. 


Soal 7: Berapa surah yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillâh?
 Jawab: Lima surah (al-Fatihah, al-An'am, al-Kahfi, Saba ' dan Fathir).


 Soal 8: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki sepuluh nama?
 Jawab: Surah al-Fatihah.


 Soal 9: Siapakah orang pertama yang menulis ilmu Tajwid?
 Jawab: Abu 'Ubaid Qasim bin Salam.


 Soal 10: Siapakah orang pertama yang telah menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Persia pada masa Rasulullah saw?
 Jawab: Salman al-Farisi.


 Soal 11: Siapakah orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Qur'an?
 Jawab: Abul Aswad ad-Du`ali.


 Soal 12: Dalam ayat manakah kalimat Allah diulangi sebanyak enam kali?
 Jawab: Surah al-Baqarah ayat 283.


 Soal 13: Di dalam ayat manakah tata cara berwudhu dijelaskan?
 Jawab: Surah al-Maidah ayat 6.


 Soal 14: Di dalam surah manakah shalat lima waktu disebutkan?
 Jawab: Surah al-Isra' ayat 78.


 Soal 15: Di dalam surah manakah masalah wilayah disebutkan?
 Jawab: Surah an-Nisa'.


 Soal 16: Surah manakah berakhiran dengan huruf ra'?
Jawab: Surah al-Kautsar.


 Soal 17: Surah manakah yang berhubungan dengan Imam Ali as?
 Jawab: Surah al-'Adiyat.


 Soal 18: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Madaniah diturunkan?
Jawab: Sepuluh tahun.


 Soal 19: Siapakah dua figur wanita di dalam Al-Qur'an yang telah banyak mendapatkan sanjungan Ilahi?
 Jawab: Siti Maryam dan Siti Asiyah, istri Fir'aun.


 Soal 20: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki arti "wanita yang teruji"?
Jawab: Surah al-Mumtahanah.


 Soal 22: Siapakah dua orang wanita yang telah dicela oleh Al-Qur'an?
 Jawab: Istri Nabi Luth as dan istri Nabi Nuh as.


 Soal 23: Siapakah wanita yang telah mendapatkan julukan "ath-Thayibah" (wanita yang berbudi baik) di dalam Al-Qur'an?
 Jawab: Siti Maryam.


 Soal 24: Surah apakah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah saw?
 Jawab: Surah al-Maidah ayat 3


. Soal 25: Berapa huruf, kalimat dan ayat yang dimiliki oleh ayat terakhir Al-Qur'an?
 Jawab: 79 huruf, 20 kalimat dan 6 ayat.


 Soal 26: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Madinah?
Jawab: Surah al-Maidah. Soal 27: Surah manakah yang diturunkan terakhir secara keseluruhan?
Jawab: Surah al-Ikhlash


 Soal 28: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Makkah?
Jawab: Surah ar-Rum.


 Soal 29: Di surah manakah terdapat ayat hijab?
Jawab: Surah an-Nur ayat 31.


 Soal 30: Ayat alhamdulillâh Robbil-'âlamîn disebutkan dalam berapa surah?
Jawab: Enam Surah (al-Fatihah, ash-Shafaat, al-Mukmin, az-Zumar, Yunus dan al-An'am)


 Soal 31: Di dalam surah manakah disebutkan lima macam makanan?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 61.


 Soal 32: Di dalam surah apakah Allah membicarakan mengenai diri-Nya?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 186.


 Soal 33: Dalam berapa ayat Al-Qur'an Rasulullah saw disebutkan?
Jawab: Dalam 305 ayat.


 Soal 34: Di dalam ayat manakah nama kelima nabi 'Ulul Azmi disebutkan?
Jawab: Surah al-Ahzab ayat 7.


 Soal 35: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama para nabi as?
Jawab: 6 surah (Muhammas, Ibrahim, Nuh, Hud, Yunus dan Yusuf).


 Soal 36: Di dalam Al-Qur'an berapakah nabi yang disebut sebagai suri teladan yang baik?
Jawab: Dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Muhammad saw.


 Soal 37: Surah-surah apakah yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw?
Jawab: Surah Thaha, Yasin, al-Muzzammil dan al-Muddatstsir.


 Soal 38: Terdapat di dalam surah manakah Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Belqis?
 Jawab: Surah Saba '.


 Soal 39: Surah apakah yang pertama kali diturunkan?
 Jawab: Surah al-'Alaq.


 Soal 40: Berapakah ayat dan kalimat yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan? Jawab: 7 ayat dan 29 kalimat.


 Soal 41: Surah manakah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Persia ?
Jawab: Surah al-Fatihah. 


Soal 42: Surah apakah yang pertama kali turun di Madinah?
Jawab: Surah al-Muthaffifin.


 Soal 43: Terdapat di dalam manakah doa pertama Al-Qur'an?
 Jawab: Surah al-Baqarah ayat 126.


Soal 44: Ayat apakah yang dibaca oleh kepala terpenggal Imam Husain as di kota Syam?
 Jawab: Surah al-Kahfi ayat 9.


 Soal 45: Berapa surahkah di dalam Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah?
 Jawab: 4 surah..


Soal 46: Berapakah kalikah nama Rasulullah saw disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: 5 kali; 1 kali Ahmad dan 4 kali Muhammad.


Soal 47: Nama nabi manakah yang lebih sering disebutkan di dalam Al-Qur'an?
 Jawab: Nabi Musa as.


Soal 48: Kisah Al-Qur'an manakah yang mendapatkan julukan Ahsan al-Qashsash (Kisah Terbaik)? Jawab: Kisah Nabi Yusuf as.


Soal 49: Terdapat di dalam surah manakah kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw?
 Jawab: Surah al-Isra' 


Soal 50: Siapakah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Siti Maryam.


 Soal 51: Surah manakah yang kaum wanita disarankan untuk banyak membacanya?
 Jawab: Surah an-Nur.


Soal 53: Surah manakah yang turun berkenaan dengan Sayidah Fatimah az-Zahra as?
 Jawab: Surah al-Kautsar.


 Soal 54: Nama surah manakah yang berarti "kaum wanita"?
Jawab: Surah an-Nisa'.


 Soal 55: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama binatang?
Jawab: 5 surah, yaitu an-Nahl, al-'Ankabut, an-Naml, al-Baqarah dan al-Fil.


 Soal 56: Burung apakah yang telah memusnahkan pasukan Abrahah?
Jawab: Burung Ababil.


 Soal 57: Binatang apakah yang telah membinasakan Raja Namrud?
Jawab: Nyamuk.


 Soal 58: Binatang apakah yang pernah mendapatkan wahyu?
 Jawab: Lebah (an-Nahl ayat 68).


Soal 59: Siapakah orang-orang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah saw?
Jawab: Imam Ali as, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Ubai bin Ka'b dan Abu Zaid Zaid bin Nu'man.


 Soal 60: Siapakah orang pertama yang mengarang tafsir Al-Qur'an?
 Jawab: Sa'id bin Jubair.


 Soal 61: Siapakah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an?
Jawab: Imam Ali as.


 Soal 62: Apakah minuman terbaik yang disebutkan oleh Al-Qur'an?
 Jawab: Air susu.


 Soal 63: Apakah binatang terkecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an?
 Jawab: Nyamuk.


 Soal 64: Apakah malam terbaik menurut pandangan Al-Qur'an?
 Jawab: Malam Lailatul Qadr.


 Soal 65: Apakah cara terbaik untuk membaca Al-Qur'an?
 Jawab: Tartil.


 Soal 66: Apakah kitab-kitab samawi yang diturunkan pada bulan Ramadhan?
Jawab: Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan Shuhuf.


 Soal 67: Buku apakah yang dikenal dengan sebutan Ukhtul Qur'an (Saudari Al-Qur'an)?
 Jawab: Ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah.


 Soal 68: Siapakah di antara imam ma'shum as yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Qur'an? Jawab: Imam as-Sajjad as.


 Soal 69: Surah apakah yang dikenal dengan sebutan "Jantung Al-Qur'an"?
Jawab: Surah Yasin.


 Soal 70: Terletak di dalam surah apakah ayat Al-Qur'an yang paling pendek? Jawab: Surah ar-Rahman, yaitu ayat yang berbunyi mudhâmmatân


. Soal 71: Apakah bulan yang terbaik menurut Al-Qur'an?
 Jawab: Bulan Ramadhan. 


Soal 72: Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 282.


 Soal 73: Terdapat di dalam surah manakan angka terbesar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Angka 1000 di dalam surah ash-Shaffat ayat 137.


 Soal 74: Kitab apakah yang dikenal dengan sebutan Akhul Qur'an (Saudara Al-Qur'an)?
 Jawab: Nahjul Balaghah


 Soal 75: Berapakah kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an?
 Jawab: 6 kitab samawi, yaitu Injil, Taurat, Zabur, Shuhuf Ibrahim, Shuhuf Musa dan Al-Qur'an.


 Soal 76: Apakah huruf yang lebih sering digunakan di dalam Al-Qur'an?
 Jawab: Huruf alif.


 Soal 77: Apakah huruf yang lebih jarang digunakan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Huruf zha'.


 Soal 78: Apakah kalmat Al-Qur'an yang terpanjang dan terdapat dalam surah apa?
Jawab: Fa`asqoinâkumû h yang terdapat di dalam surah al-Hijr.


 Soal 79: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpanjang?
Jawab: 25.500 huruf.


 Soal 80: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpendek?
 Jawab: 42 huruf.


 Soal 81: Di manakah surah pertama Al-Qur'an diturunkan?
Jawab: Di Makkah.


 Soal 82: Terletak di manakah ayat pertama yang memiliki sujud wajib?
Jawab: Surah as-Sajdah.


 Soal 83: Apakah surah pertama yang dimulai dengan kata "qul"?
Jawab: Surah al-Ikhlash..


 Soal 84: Apakah ayat pertama yang akan dibaca oleh Imam Mahdi as ketika beliau muncul kembali? Jawab: Surah Hud ayat 86.


 Soal 85: Surah apakah yang dkenal dengan sebutan Raihânatul Qur'an?
 Jawab: Surah Yasin.


 Soal 86: Surah manakah yang dinisbatkan kepada para malaikat?
Jawab:
Surah Fathir.


 Soal 87: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Makiyah diturunkan?
 Jawab: 13 tahun.


 Soal 88: Apakah hiasan Al-Qur'an?
 Jawab: Suara yang indah.


 Soal 89: Apakah musim semi Al-Qur'an?
Jawab: Bulan Ramadhan.


 Soal 90: Apakah zikir terbaik?
 Jawab: Membaca Al-Qur'an. 


Soal 91: Ayat apakah yang diulangi sebanyak sepuluh kali di dalam surah al-Mursalat?
 Jawab: Ayat wailun(y) yaumaidzin lil mukadzdzibîn.


 Soal 92: Terletak di dalam surah manakah perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah saw?
Jawab: Surah al-Ahzab ayat 56
So, macam mana?agak-agak berapa percentage yang korang dapat?


p/s: sama-sama lah kita memperbaiki kekurangan diri sendiri [-O<

sumber 

47 comments:

TS said...

thank for sharing dear..
good info~~

i Pakcik Zharul said...

pacik dah semangat nak jawab
*scroll bawah*
pelepappp ! kene stepek ~

good share - thank you - alhamdulillah :)

Unknown said...

terasa..tp sgt bgus untuk ingtn...tq

♪ cik katak ♪ said...

maceh untuk reminder dear.. :)
good info :)

Atiqah Zakaria said...

Yeahh. Thanks for sharing. Insya-Allah sama2 lah kita membaiki kekurangan diri sendiri.

Unknown said...

aihhh..huhu..memang tak terjawab

ShahzCudin said...

keh3x mmg terkena la..
bgus info nih..
tq..

Model Baju Murah said...

artikel tulisan yang baik,,nice post slam kenal

Mia Liana said...

tnanks for sharing... bagus info ni

p/s: pasanglah shoutbox baru ye nanti. (syarat wajib segmen)

Semut Senyum said...

banyak nye yang saya tak tahu.. nice sharing... tidak sia2 singgah di sni...

Zehan Ilyana said...

seriusly this is a good to buka mata..
alot yg kita taktau pasal alquran..:)
thanks for sharing this..:)

C i k P i p i T e m b a m said...

wahh.. ingatkan nk jwb exam td. ahah.. cuak sikit. ahaks.. thanks for sharing mydear.. dpt la perbaiki kekurangan ni... sekurang2nya otak ni ligat brfikir balik. huhu

aReLaN said...

sharing is caring.tapi bukan takat yang bawah je.yang atas tu pon bukan reti nak jawab.hahaha..fail betul la

iAmCekbolat said...

sentap wehh.. anyway ssme brubah kan even byk dugaan.. byk bnde yg melalaikan kita >_<

fyna said...

entri yg simple tapi berinformasi...gud dear..

Cik tikah said...

tersentap jap. jahilnya diri. nice entry! good2 :)

dya nasir said...

good info..:D

NoorNazuha said...

insaf insaf..Alhamdulillah....ilmu tu yg patut kita kejar kan....

Nurul Iman said...

nice sharing dear :)
insaf jap..

Hanim Irsyad said...

thanks dear. :)

ADILA MOHKTAR II said...

Terasa kerdil diri ini T.T Thanks for the great sharing yeah ;)

Unknown said...

good entry !

Botak said...

soalan atas dengan yang bawah tu bukan senang nak jawab., hahahaha..

The Fakhirin said...

Ilmu kita masih berkurangan..huhuhu...apa2 pn thanks for gitau..

Unknown said...

thanks for sharing syg ! ~ =)
ini adelah untuk knowledge kiter same2..thanks again !!!

Anonymous said...

nice entry..
mengingat kn dari lupa.
BtW.. soalan2 yng ats tu p0n tak terjwb.. huhuhu

mselim3 said...

susah 2 soalan nie,,,orang biasa2 mcm sy mana boleh jawab soalan nie...hehhe gurau aje...

Terima kasih kerana sudi sharing.....

akuamir said...

errr,,, malu je tak tau..hihi

vblogklasik said...

Like3.. ini kalo xdisertakan jwpn ni blom tentu leh btol smua. Hehe.

Najwa Nasarudin said...

Alhamdulillah..Satu perkongsian yang sangat baik buat mengingatkan diri kita yang selalu leka dan terlalai dalam mengingatiNYA..Btw,terima kasih atas perkongsiannya :) Semoga Allah selalu merahmatimu..

Unknown said...

perkongsian berguna..btw..follow sini

Muttallif said...

Nice...itu menunnjukkan berapa jauh perihatin kita kepada Al-Quran.

Rtp Farra Arisha said...

yap, tidak dapat disangkal lagi manusia sering melakukan kesilapan dan lupa akan hal2 yang pantas diketahui oleh diri sendiri. so why not we together make a new transformations for the goodness of ourselves...:')

akoo said...

huu :'( byk yg tatau

Errah Najwa said...

thanks for sharing good question..

M@W@R Q@SeH said...

nice sharing...

YouSOF said...

Soalan pasal duniawi memang pantas kita jawab kan...


Terima kasih kongsinya Fana.. ;)

teha said...

like2 ! bnyk lg kekurangan diri nie :(

Unknown said...

bgs ni.

Ayie Abas said...

aik? sendiri tanya sendri jawap nih..? hehe3

entry yg bermanfaat...ayie dah kongsi kat wall fb. ^__^

FH said...

Nice entry ^^

ghost said...

berapa banyak dalam sehari kau berzikir ?

코리아카지노 said...

that UK broadcaster BT Sport recorded a fivefold increase on their previous best performing Bundesliga match for Dortmund's match last weekend.
코리아카지노

syy577 said...

Late season encounters between Bayern and Dortmund have been one-way traffic in recent seasons. The Munich team winning the last three such games by an aggregate of 15 goals to one.
카지노사이트

예스카지노 said...

Yet, this game looked like it might be different as Dortmund began brightly -- even getting the ball in the net in the 10th minute, although the goal was disallowed for offside.
https://www.betting33.com

dok222 said...

As the match wore on, Bayern's dominance increased and, after Kimmich's goal, it was hard to see any other winner. Maybe even Dortmund believed it because there was no protest in the second half when TV replays showed a shot from Haaland had struck the arm of Bayern defender Jerome Boateng.
바카라사이트

ccclub700 said...

Dortmund's cause wasn't helped by its unusually quiet stadium. Their cavernous stadium echoing only to the sound of the players' shouts and the ball pinging from boot to boot, instead of the usual wall of noise created by 80,000 fans. Spectators are still banned to eliminate the health risk that would be posed by a combination of Covid-19 and large crowds.
카지노사이트

 
Images by Freepik